ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 04/09/1956

אגרות חוב של עיריות ורשויות מקומיות-פטור ממס הכנסה; הלאמת חברת "מקורות" (הצעה לסדר היום); קידום הבניה לחיסול המעברות; שינוים בתקציב לשנת 1956/57

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים