ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/09/1956

הוצאות השרים; נפקדים הנמצאים בארץ כחוק; ערבות להלוואות למגדלי כותנה; שונות; תקציב מטבע חוץ לשנת 1956/57

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים