ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 15/08/1956

הדו"ח הכספי לתקופת אפריל 1956-30 ביוני 1956; שונות; תקציב מטבע חוץ לשנת 1956/57

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים