ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/07/1956

חוק המלווה (מוסדות כספיים) (מס' 2), התשט"ז - 1956

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים