ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 24/07/1956

אישור בקשות לפטור ממלווה חובה; אישור חוזה חכירה (פיק"א) - חכירת שוחים לפי חוק נכסי המדינה; אישור חוזה חכירה עם פיק"א; אשור ערבויות מטעם המדינה; אשור רשימת ישובים לזכאים לפטור והנחה ממס הכנסה; חוק בנק ישראל (הוראת שעה) תיקון מס' 2; חוק המלוות המשותפים לרשויות המקומיות, התשט"ז-1956; יהב - מגן על מיץ הדר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים