ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 23/07/1956

החלטה בדבר החכרת נכסי המדינה לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א 1951; ערבות ממשלתית להלוואות בנקאיות לפרדסנות; שאלת הכללת הבנקים בפרסומי רשימות הנישומים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים