ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/07/1956

חוק המלווה המשותפים לרשויות המקומיות; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשט"ז - 1956; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים