ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 10/07/1956

אשור הסכם בין שר האוצר והבנק הלאומי בקשר עם תכנית חסכון; המשך הדיון בשאלת משכורת השופטים; הערכת בתים בבנייני פאר - חוק מלווה חובה, התשי"ג; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלווה והנחות ממס הכנסה) אושר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים