ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/07/1956

בניני פאר משוכללים; הבית ברחוב מתודלה32; המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת מס ה הכנסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים