ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 02/07/1956

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשט"ז-1956

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים