ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 26/06/1956

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת מס ההכנסה; חוק לעידוד חיסכון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים