ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/06/1956

חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש"ם-1949, החלטה בדבר אישור הוראות המגדילות מכס; סיכום מישיבת ועדת המשנה (לאישור השימוש בעודפי התקציב לשנת 1955/56); סיכום מישיבת ועדת המשנה (לשאלות מלווה חובה); שאלת משכורת השופטים; תקנות יהב המגן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים