ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/06/1956

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשט"ז-1956; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים