ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 13/06/1956

אישור צווי מכס ובלו; דו"ח ועדת המשנה למשכורת השופטים; דו"ח כספי על הכנסות והוצאות; תיקונים לחוק יהב המגן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים