ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 12/06/1956

חוק לתיקון פקודת מס ההכנסה; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; תקנות יהב-המגן (ניכוי ממשכורת), התשט"ז-1956

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים