ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/06/1956

חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956; חוק מלווה חובה (תיקון), התשט"ז-1956

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים