ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/06/1956

אישור צווים לפי חוק לעידוד חסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956; דו"ח מבקר המדינה בעניין מכירת דירתו של שר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים