ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 30/05/1956

סדרי עבודת הוועדה; שאלות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים