ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 22/05/1956

המשך הדיון בחוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה); חוק מלווה עממי מיוחד (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים