ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/05/1956

אישור צווי מכס; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956; שונות; תוספת להסתייגויות לחוק יהב המגן, התשט"ז-1956

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים