ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 03/05/1956

המשך הדיון בחוק יהב המגן; חוק יהב המגן, התשט"ז-1956; עליית המכס על שוקולדה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים