ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 22/04/1956

חוק יהב המגן וחוק התקציב (מס' 2) לשנת 1956/57, התשט"ז-1956; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים