ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 16/03/1956

המשך הדיון בהצעת התקציב - הענקות להוזלת מצרכים חיוניים ופעולות לעידוד הייצוא; חוק התקציב לשנת 57 \1956, התשט"ז-1956

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים