ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 14/03/1956

תשובות משרד הבריאות על שאלות חברי הוועדה; תשובות משרד הסעד על שאלות חברי הוועדה; תשובות משרד הפנים על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים