ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 06/03/1956

המשך הדיון בתקציב (משרד האוצר ומשרד מסחר ותעשייה; סיכום ועדת משנה בעניין הצעה לסה"י שהעברה ע"י הכנסת לוועדה בדבר גורלם ומצבם של שרידי משמר הירדן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים