ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/03/1956

העלאת מחיר הבנזין; פרסום אינפורמציה על ביצוע תקציב מטבע חוץ; תנועת העובדים במשרדי הממשלה (המשך דיון); תקציב משרד האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים