ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 01/03/1956

חוק התקציב לשנת 57 \1956, התשמ"ז-1956 (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים