ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/02/1956

הצעה לסדר היום בעניין גורלם ומצבם של שרידי משמר הירדן; הצעה לסדר היום בעניין עשית צדק לקרבנות הנאצים (תגמולים לנכים קרבנות הנאצים, אזרחי ישראל); ועדת משנה לעניין חלוקת מניות נפטא; ועדת משנה לעניין משכורת השופטים; מס הכנסה; מסי עקיפין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים