ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 15/02/1956

במשך הדיון בשינויים בדו"ח מבקר המדינה בהשתתפות היועץ המשפטי לממשלת ישראל; דו"ח ועדת משנה לסדרי הדיון בתקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים