ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 14/02/1956

אישור ערבויות מטעם המדינה; הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון), התשכ"ז-1956; חוק התקציב מס' 4 לשנת 1955/56; פקודת מס-הכנסה, 1947 צו בדבר הגדלת התשלום הרבע שנתי המשתלם ביום 10.03.56

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים