ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 01/02/1956

העברות מסעיף לסעיף; הצעות חוק בנק ישראל; שאלות ותשובות- בהשתתפות שר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים