ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 25/01/1956

העברות מסעיף לסעיף בתקציבי משרדים ממשלתיים; הצבעות על סעיפי ההוצאה של התקציב הנוסף לשנץ 1955/56- תקציב הפיתוח; חוק תקציב (מס' 4) לשנת הכספים 1955/56, התשט"ז-1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים