ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 23/01/1956

אישור בקשות לצורך סעיף 53 ו-57 בחוק מלווה חובה, התשי"ג-1953; חוק התקציב (מס'4) לשנת 1956/55, התשט"ז-1955; מכתב מבקר המדינה בעניין דו"ח השנתי מס' 6; תיקוני הערכות בניני פאר ובניינים משוכללים (חוק מלווה חובה, התשי"ג- 1953)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים