ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 15/01/1956

העברות מסעיף לסעיף; הרשות לתקציב פיתוח לתשלום הרבית ולהוצאות מיוחדות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים