ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 11/01/1956

חוות דעת היועץ המשפטי על שימוש בעודפים; פניית השופטים לעיין בהכנסת שנויים בשכרם; פניית ועדת החוקה חוק ומשפט בעניין תעריפי האגרות הנוטריוניות; תשובות שר האוצר על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים