ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/12/1955

אישור עודפי תקציבים; אישור שימוש בעודפי תקציב הפיתוח של משרד התחבורה משנת 1954/55חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (תיקון), התשט"ז-1955; חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (תיקון), התשט"ז-1955; עודפי תקציב הפיתוח 1954/55- 490- עבודות ציבוריות; חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (תיקון), התשט"ז-1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים