ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 27/12/1955

המשך הדיון בהעלאת תעריפי הדואר; המשך הדיון על התקציב הנוסף; הצבעות על חוק לקיום תקפן של תקנות הגנה (כספים), התשמ"ז-1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים