ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 20/12/1955

שאלות לשר האוצר; דיון על התקציב הנוסף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים