ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 19/12/1955

החלטה בדבר קבלת משלחת של אנשי גבעת-השלשה; חוק לקיום תקפן של תקנות הגנה (כספים), התשמ"ז -1955; פקודת מס הכנסה 1947 - תקנות בדבר פטור ממס על הכנסה בשטחי התיישבות חדשה או בשטחי פיתוח מסוימים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים