ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 18/12/1955

אישור בקשות פטור לפי סעיף 53 של חוק חובה; קבלת משלחת מטעם הוועדה הבין-ארגונית לענייני מיסים בקשר לתיקון חוק הארנונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים