ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 12/12/1955

אישור תקנה לפי חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה; דיון בחוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (תיקון), התשט"ז -1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים