ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 07/12/1955

חוק לקידום תוקפן של תקנות הגנב (כספים); חוק לתיקון פקודת מס הרכוש העירוני; שאלות ותשובות של שר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים