ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 06/12/1955

הדיון בעליית אמצעי התשלום; העלאת הרבית מעל לשער החוקי; הצעת חוק המלווה (מוסדות כספיים) (מס' 2), התשט"ז-1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים