ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 05/12/1955

אישור תוספת לתקציב הכנסת; סיכומיה והצעותיה של ועדת הכספים לדו"ח מבקר המדינה; קביעת משכורת וקצבה לדיינים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים