ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 28/11/1955

חוק לתיקון פקודת מס הרכוש העירוני; ספר הנישומים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים