ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 27/11/1955

סיכומיה והצעותיה של ועדת הכספים לדינים וחשבונות של מבקר המדינה (מס' 5 לשכת הכספים 1953/54 ו-5-4 על מערכת הבטחון); שינויים בתקציב הרגיל של משרד הסעד לשנת 1955/56

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים