ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 23/11/1955

אישור תקציב נוסף לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת השלישית; העברות מסעיף לסעיף בתקציבי המשרדים; שאילתות והצעות לסדר היום; שינוים בתקציב הרגיל של משרד הבריאות 1955/56 - מכתב הממונה על התקציבים 07/01-49 מיום 11.07.55

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים