ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 21/11/1955

חוק לתיקון פקודת המכס; צו תעריף המכס והבלו (מס' 2), התשט"ז-1956

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים