ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 14/11/1955

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת מס הרכוש העירוני, התשט"ו-1955; חוק החלפת שטרי בנק ומלווה חובה, התשי"ב-1952- צו בדבר חשבונות האסורים ממלווה חובה; שאילתות לשר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים