ישיבת ועדה של הכנסת ה-3 מתאריך 13/11/1955

חוק לתיקון פקודת המכס; צו תעריף המכס והפטור (מס' 24); צו תעריף המכס והפטור (מס' 31)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים